FaR® ledare

Certifierad av


Välkommen till Saturnus Friskvård!

Välkommen till Saturnus Friskvård!

Detta är ett friskvårdsföretag med personen i fokus och helheten som arbetsbegrepp.
För att kunna hantera en åkomma eller ohälsa krävs mer än att bara t.ex. byta matvanor,
det gäller ibland att ändra hela sitt tankesätt!

Som Lärare och Terapeut i Medicinsk Yoga/MediYoga, erbjuder jag både yogaklasser och privata yogasessioner.

Här hittar du information om Saturnus Friskvårds behandlingar, föreläsningar och kurser.
Läs mer om Catarina
Läs om Behandlingarna:

Ökar balansen mentalt och fysiskt.
En behandling är bra om man vill "satsa" på sig själv, sina medarbetare för att få en piggare, mer koncentrerad egen person/personal!

» Fyra olika varianter av energimassage

» Tobaksavvänjning

» Su Jok

» Moxa (Värmebehandling)

» Regnsdroppstekniken - “droppar av olja faller”

» Magnetbehandling

» Access Bars


Läs om Kurserna:

Se det som TEAM BUILDING för medarbetare på företag - genom att flera på arbetsplatsen går samma kurs!
Ge dig själv eller din personal livsstilskunskap!

» Friskare livsstil - med mat som medicin!

» MediYoga / Medicinsk Yoga

» Medicinsk Yoga - Enskild Terapeutisk Session


Läs om Föreläsningarna:

En föreläsning ger "kickar" / stimulerar att komma igång med bl.a. att se sitt eget livsmönster!
Ger ofta "Aha!-upplevelser".
Föreläsning ger personal utbildning.

» Kost

» Fysisk Aktivitet

» Stresshantering

» Avslappning

» Sömn

» Tobak / Nikotin